صادرات
شركت داروسازي ابوريحان  معتقد است که مشتری پادشاه است و جدا از صادرات متعارف موجود، درهای این شرکت به روی همه باز است. محصولات داروسازي ابوريحان قابل رقابت
و عرضه در بازارهاي بين المللي هستند چرا كه اين شركت مواد اوليه محصولات خود را از بهترين و معتبرترين منابع  موجود تهيه و كنترل فرآيند محصول و تست هاي آناليز را مرحله به مرحله
انجام مي دهد.
شرکت داروسازی ابوریحان دارای لیسانس تولید محصولات دارویی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران است.
 گواهینامه های معتبر شرکت ابوریحان به شرح زیر است :
•    گواهینامه سیستم مدیریتی زیست محیطی (EN ISO 14001:2004)
•    گواهینامه مدیریت کیفیت (EN ISO 9001:2000)
•    گواهینامه مدیریت امنیت و بهداشت شغلی (BS OHSAS 18001:2007)
•    گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
•    GMP برای داروهای انسانی (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران)
•    GMP داروهای حیوانی (سازمان دامپزشکی وزارت جهاد کشاورزی )
•    GMP (وزارت بهداشت اوگاندا)
درحال حاضر بسياري از محصولات اين شركت به كشورهايي همچون ازبكستان ،تاجيكستان، اوكرين و افغانستان ،عراق و غیره صادر و درآن مناطق به ثبت رسيده است.
اين شركت به منظور دستيابي به بازارهاي بين المللي تلاش بي شائبه خود را بر پايه کیفیت، صداقت و خدمت به مشتري قرار داده است . مديريت portfolio محصولاتو بسته بندي هاي
سفارشي محصولات صادراتي مطابق با الزامات جمعيت شناختي کشورهای هدف صادراتی صورت مي گيرد .

اسامی نمایندگان داروسازی ابوریحان در کشورهای صادراتی مربوطه به شرح زیر است 

 
                       

ردیف

نام نماینده

کشور

محصول

نام تجاری

نام ژنریک

 

 

1

 

 

کمساب LTD

 

 

اوکراین

استرلان ®

قرص اتینیل استرادیول 0.05 میلی گرم

استرلان ®

قرص اتینیل استرادیول

 0.5 میلی گرم

اووسپت ® HD

کنتراسپتیو HD

اووسپت ® LD

کنتراسپتیو LD

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

شرکت داروسازی فارم اینترنشنال عبیدی

 

 

 

 

 

 

ازبکستان

 

پماد آنتی هموروئید

 

شیاف آنتی هموروئید

اووسپت ® HD

کنتراسپتیو HD

اووسپت ® LD

کنتراسپتیو LD

 

قرص پردنیزولون  5 میلی گرم

استرومارین ®

قرص استروژن کنژوگه 1.25 میلی گرم

استرومارین ®

قرص استروژن کانژوگه 0.625 میلی گرم

استرومارین ®

پماد استروژن کانژوگه 0.625 میلی گرم

 

آمپول متیل پردنیزولون

 

تستسترون انانتات

 250 میلی گرم / میلی لیتر

دکابولکس ®

ناندرولون دکانوات

 

 

 

3

 

 

 

شرکت یوشان

 

 

 

ترکمنستان

       

پماد آنتی هموروئید

 

شیاف آنتی هموروئید

 

شیاف استامینوفن

 125 میلیگرم

 

شیاف استامینوفن

325 میلیگرم

لاکساتور ®

شیاف گلیسیرین 1 گرم

لاکسادیل ®

شیاف بیزاکودیل

10 میلی گرم

فرتیژست ®

آمپول پروژسترون

 25 میلی گرم / میلی لیتر

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

شرکت درسا پارس توس

 

 

 

 

 

 

تاجیکستان

وتولکس ®

محلول تزریقی بوپارواگون

وتوسین ®

محلول تزریقی اکسی توسین

وتانیل ®

کرم فنیل بوتازون 5%

وتانیل ®

پماد فنیل بوتازون5%

وتاسرول ®

استرادیول بنزوات

وتاکوید ®

دگزامتازون

وتاژسترون ®

پروژسترون

وتازومید ®

فوروزمید سدیم

وتوسپت ®

بوسرلین استات

وتارولین ®

گونادورلین

شرکت تامیریس

 

پماد آنتی هموروئید

 

شیاف آنتی هموروئید

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

شرکت مهرورزان درمان

LTD

 

 

 

 

 

 

افغانستان

دکابولکس ®

آمپول ناندرولون دکانوات

25 میلی گرم/ میلی لیتر

 فرتیژست ®

آمپول پروژسترون

 25 میلی گرم/ میلی لیتر

 

آمپول ترامادول

 50 میلی گرم/ میلی لیتر

 

آمپول بتامتازون

4 میلی گرم / میلی لیتر

استراوال ®

آمپول استرادیول والرات

10 میلی گرم/ میلی لیتر

آکوازون ®

آمپول دگزامتازون فسفات

 8 میلی گرم / 2 میلی لیتر

دیکولژین ®

آمپول دیکلوفناک سدیم    75 میلی گرم / 3 میلی لیتر

 

آمپول تسترون انانتات

 250 میلی گرم / میلی لیتر

فرتیژست ®

آمپول پروژسترون

 50 میلی گرم / میلی لیتر

 

شیاف استامینوفن

 125 میلی گرم

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

شرکت طب آموز سینا

 

 

 

 

 

اوگاندا

استرلان ®

قرص اتینیل استرادیول

 0.5 میلی گرم

لتراکس ®

 قرص لتروزول 2.5 میلی گرم

 

قرص مدروکسی پروژسترون استات 5 میلی گرم

رابزول ®

قرص رابپرازول 20 میلی گرم

اسپالکس ®

قرص تیزانیدین 5 میلی گرم

 

قرص اسپیرونولاکتون

25 میلی گرم

 

کرم فلوسینولون استونید 0.025%

لاکسادیل ®

شیاف بیزاکودیل 10 میلی گرم

 

شیاف استامینوفن

 325 میلی گرم

فرتیژست ®

شیاف پروژسترون

 200 میلی گرم