دریافت لوح تقدیر از چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی در سالن همایشهای رازی تهران 18 الی 21 مهرماه 1396