اخبار
icon
حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیورو دامپزشکی ژنتیک و اصلاح نژاد دام اصفهان

حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیورو دامپزشکی ژنتیک و اصلاح نژاد دام اصفهان همراه با شرکت های تولید کننده داروهای دامی وابسته به شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین