اخبار
icon
بزرگداشت مراسم روز پزشک و داروساز در شرکت داروسازی ابور یحان

 
جناب آقای دکتر صارمی مدیر عامل شرکت داروسازی ابوریحان به مناسبت روز پزشک و داروساز از همکاران این عرصه تقدیر و تشکر بعمل آورد.